Kontakt

Raum: Welder-Weg 9, 03-224/228
Tel.: +49 (0) 6131 / 39-22069
E-Mail: LSCornils@uni-mainz.de

Besucher-/Paketanschrift

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Haus Recht und Wirtschaft I
Jakob-Welder-Weg 9
55128 Mainz

Büro: 3. Stock, Zimmer 03-224/228

Postanschrift

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
Prof. Dr. Matthias Cornils
D-55099 Mainz